Případová studie
-
Výsledek:
55 dní

Zvyšování výkonnosti vedoucích pracovníků

Problém

Současní leadeři byli orientovaní na vztahy a dynamické prostředí, které podporuje inovace, kreativitu a experimentování. Avšak firma tlačila na výkon a vytvářela stabilní prostředí zaměřené na jistoty, na které se lidé mohou spolehnout.

Řešení

Použili jsme assessment Culture Fit na zjištění preferencí ohledně pracovního prostředí a Game Changer na odhalení kompetencí a pracovního chování. Porovnáním výsledků jsme byli schopni identifikovat, kde se potřeby a preference firmy a zaměstnanců rozcházejí. Navrhli jsme konkrétní kroky pro jednotlivé manažery, abychom zvýšili jejich výkon a naplnili potřeby firmy.

Výsledek

Pomohli jsme přeorientovat pracovní chování u vedoucích pracovníků, aby podporovalo výkon a stabilita ho udržovala na vysoké úrovni.

Další případové studie

Přečtěte si příběhy firem, které již využily naše stránky Assessmenty ke zlepšení náboru, rozvoje lidí a well-being.