Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naše služby v oblasti kariérního rozvoje a sebepoznání. Věříme, že pro vás budou naše služby užitečné. Naším cílem je, abyste byli s našimi službami spokojeni a cítili se dobře. Proto jsme se snažili tento dokument, který právě čtete, napsat jasně a srozumitelně v duchu našich hodnot a poslání.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše služby a to, jaké osobní údaje zpracováváme, jak a k čemu je používáme a jak vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí. Jedná se o informace ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR"). Aktuální znění ochrany osobních údajů vždy snadno najdete na odkazu: behavera.com/privacy-policy.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem jsme my, společnost Behavera s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 15000, Praha 5, Česká republika, IČO: 03525520, spisová značka C 233138 vedená u Městského soudu v Praze.

Komisař pro ochranu osobních údajů

‍Máme vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obrátit v souvislosti s dotazy týkajícími se zpracování vašich osobních údajů, s doplňujícími informacemi nebo s žádostí o uplatnění některého ze zaručených práv.

Komisaře můžete kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@behavera.com.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, souvisejí se službami, které vám nabízíme a které pro vás zajistil náš klient, váš současný nebo potenciální zaměstnavatel. Jedná se o služby v oblasti vašeho kariérního rozvoje a sebepoznání nebo v rámci výběrového řízení na pozici, o kterou jste se ucházeli. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme váš e-mail, jméno, příjmení, požadovanou adresu a váš věk, údaje o vzdělání, pracovní historii a další informace, které obdržíme od našeho klienta, což může být vaše pracovní pozice nebo jiné informace. Můžeme také pasivně zpracovávat vaši IP adresu a další technická metadata, jako je typ prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém atd.

Své osobní údaje můžete vidět pouze vy a profil slouží pouze vašim potřebám v našem prostředí v závislosti na tom, jaké služby si u vás náš klient objedná.

Jak je to s automatizovaným rozhodováním a profilováním?

‍Vaše osobní údaje nepodléhají automatickému rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl.22 odst.1 a 4 nařízení GDPR.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme zpět našemu klientovi, který si pro vás objednal naše služby.

Agregované údaje a pasivně shromážděné informace lze použít k vytváření obecných statistických zpráv. Tyto zprávy jsou anonymizované a neobsahují vaše osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR.

Stejně jako mnoho jiných podniků si někdy najímáme jiné společnosti ("poskytovatele služeb"), aby pro nás vykonávaly určité funkce související s provozem našich služeb. Příkladem jsou služby zákaznického servisu, údržba databází, ukládání dat, cloudové služby a hostingové služby. Pokud si na výkon některé z těchto funkcí najmeme poskytovatele služeb, poskytujeme jim pouze informace, které potřebují k výkonu svých konkrétních povinností, které mohou zahrnovat vaše osobní údaje, ale v naprosté většině situací je neobsahují. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni tyto informace používat pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování svých služeb pro nás a tuto činnost vykonávají na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu vaší registrace, která byla vytvořena v souladu s našimi podmínkami používání, s nimiž jste se seznámili při registraci. Po ukončení vaší registrace z jakéhokoli důvodu uchováváme vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců. Jakmile uplyne doba uchovávání vašich osobních údajů nebo doba, po kterou jsme povinni je uchovávat podle právních předpisů, vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Kontaktujte nás a požádejte o přístup k vašim údajům, jejich přenos a vymazání.

Pokud chcete uplatnit své právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, na jejich přenos nebo výmaz, můžete nás kontaktovat zasláním žádosti elektronicky na adresu gdpr@behavera.com. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů vaši žádost vyřídí a odpoví na ni co nejdříve.

V souladu s vaší žádostí vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům, předáme je vám nebo jinému správci nebo je vymažeme z našich systémů, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat. Budeme vás také informovat o krocích, které jsme podnikli, abychom vaší žádosti vyhověli.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech nemusíme být schopni plně vyhovět vaší žádosti, pokud by to bylo v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi nebo našimi oprávněnými zájmy. V takových případech vám poskytneme vysvětlení, proč nemůžeme vaší žádosti plně vyhovět.

Jaká jsou vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, správně, v souladu s nařízením GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterému jste udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Právo na přístup ke svým údajům a další práva můžete uplatnit zasláním žádosti elektronicky na adresu gdpr@behavera.com, stejně jako další dotazy. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je nesprávné, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.