Případová studie
-
Výsledek:
25 dní

Vliv pracovní kultury a hodnot

Problém

Organizace měla vágně definovanou kulturu a hodnoty, které navíc aktivně nevyužívala pro získání konkurenční výhody.

Řešení

Použili jsme našeho chatbota na 3 minutový průzkum v oddělení sales a péče o zákazníky. Výsledky odhalily, že v organizaci na první pohled není žádná dominantní kultura. Blíže jsme se zaměřili na výsledky ohledně výkonnosti a délky pracovního poměru, kde jsme odkryli jasný vzorec. Čím více se jednotlivci lišili od benchmarku, tím menší byla pravděpodobnost, že ve firmě zůstanou a budou podávat výkony.

Výsledek

Organizace propojila svou kulturu na papíře s pracovními hodnotami na jednotlivých pracovištích či odděleních. Při náboru u kandidátů dbali na shodu kultury s hodnotami a byli tak schopni najmout lidi, kteří se k nim skutečně hodí.

Další případové studie

Přečtěte si příběhy firem, které již využily naše stránky Assessmenty ke zlepšení náboru, rozvoje lidí a well-being.