Případová studie
-
Výsledek:
41 dní

Efektivnější nábor díky automatizaci

Problém

Zaměstnanci náboru byli vytížení velkým množstvím přihlášek a ručním předvýběrem kandidátů. Přesto měli ve výběrovém řízení příliš mnoho nekvalifikovaných a nevhodných uchazečů.

Řešení

Pomocí simulační hry The Office Dayjsme zmapovali kompetence u stávajících zaměstnanců a výsledky jsme použili jako benchmark pro filtrování kandidátů. Simulační hrou si prošel každý kandidát. Pokud nesplňoval požadavky na roli, byl automaticky odmítnutý. Zaměstnanci náboru se tak mohli soustředit pouze na vhodné kandidáty.

Výsledek

Zrychlili jsme celý náborový proces a ulevili jsme pracovníkům náboru od administrativních úkolů. Naše simulační hra odhalila kandidáty s vysokým potenciálem, což se později potvrdilo u jejich manažerů. Celkově se tak ve firmě zvedla kvalita zaměstnanců. Nově najatí zaměstnanci navíc byli velmi angažovaní v talentové akademii a dalších firemních aktivitách.

Další případové studie

Přečtěte si příběhy firem, které již využily naše stránky Assessmenty ke zlepšení náboru, rozvoje lidí a well-being.